ข่าวประชาสัมพันธ์และความเคลื่อนไหวของเรา

ข่าวประกาศ

ข่าวกิจกรรม

บริการคอร์สอบรม

WORKSHOP CYBER SECURITY เรียนรู้การใช้เครื่องมือทางด้าน CYBER SECURITY และการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงภัยทางด้าน CYBER SECURITY
โครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Office365 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ : ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการอบรมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย อบรมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน EXCEL อย่างมืออาชีพ มาเรียบรู้การใช้งาน EXCEL แบบมือโปรกัน!!

บริการออนไลน์

©2023 สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. All rights reserved.